Factors que influeixen en l’obesitat infantil, més enllà de l’alimentació

Durant els últims anys, el nombre de nens, nenes i adolescents amb obesitat infantil a Espanya ha augmentat de manera alarmant. De fet, es tracta d’un dels principals problemes de salut pública a escala internacional, fins al punt que ha estat declarat com l'”epidèmia del segle XXI” per l’OMS.

Segons les últimes dades disponibles per a Espanya de l’estudi Alimentación, Actividad física, Desarrollo Infantil y Obesidad (ALADINO) de l’Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), 4 de cada 10 infants té excés de pes: un 23,3% té sobrepès, mentre que un 17,3% pateix obesitat.

obesitat infantil_foto1

Però, a què es deuen aquestes xifres tan elevades?

Avui dia, hi ha diferents obstacles que poden dificultar que els nens, nenes i adolescents creixin de forma saludable. Alguns, no tenen accés a una alimentació adequada. De vegades no tenen espai o un temps suficient per jugar o practicar esport. D’altres, no tenen les condicions ideals per al seu benestar emocional o no descansen prou, ni correctament.

I és que, encara que la causa principal de l’obesitat, és un desequilibri energètic entre les calories consumides i les gastades, el seu origen és molt més complex. Així, en el desenvolupament de l’obesitat infantil intervenen factors biològics, psicosocials, d’estil de vida, ambientals i sociodemogràfics. Te’ls expliquem amb més detall!

1. Transmissió familiar

L’obesitat infantil es transmet en les famílies des dels primers moments de vida. En aquest sentit, és més freqüent si els pares pateixen obesitat, si la mare guanya molt pes durant l’embaràs o pateix diabetis gestacional, etc. També influeixen alguns factors com el nivell socioeconòmic, els hàbits de les famílies o la seva percepció respecte a l’obesitat.

2. Estils de vida

Portar un estil de vida poc saludable també està molt relacionat amb l’obesitat infantil. Però no només ens referim a una alimentació inadequada, o a uns nivells d’activitat física insuficients. El benestar emocional dels més petits, així com la qualitat del seu descans, també juguen un paper molt important en el desenvolupament d’aquesta malaltia.

obesitat infantil_foto2

L’alimentació, l’activitat físca i el descans

Com et deus imaginar, les dades a Espanya mostren una relació directa entre el sobrepès i l’obesitat infantil amb la inactivitat física, el sedentarisme i uns hàbits alimentaris poc saludables, com el consum insuficient de fruita i verdura, el consum elevat de productes processats i amb moltes calories, aliments rics en sucres, sal i greixos…

Tot i així, l’evidència científica ens diu que, a l’hora de mantenir un pes saludable, també té molta importància un descans adequat. De fet, els últims estudis, associen un major risc d’obesitat a aquells nens i nenes que no compleixen amb les recomanacions de son.

Això es deu al fet que el son té influència sobre els mecanismes de recuperació de les cèl·lules de l’organisme i és el moment en què el cos reposa. D’aquesta manera, un descans correcte fa que els nens i nenes tinguin suficient energia i vitalitat que, alhora, facilita que juguin, facin activitat física i socialitzin.

Altres estudis han establert la relació del son amb els mecanismes hormonals que regulen la sacietat i la gana. Dormir poques hores s’associa a una major sensació de gana.

La importància del benestar emocional

Un altre punt essencial en el desenvolupament de l’obesitat infantil és el benestar emocional.

D’una banda, aquells nens i nenes que tenen ansietat, depressió, baixa autoestima… tendeixen a tenir conductes de major ansietat davant del menjar o a l’hora d’interactuar i exposar-se en l’àmbit social. Això, fa que no juguin tant ni realitzin activitat física, que augmenti el temps que s’exposen a les pantalles i que descansin pitjor. En definitiva, augmenta el risc de presentar sobrepès o obesitat.

I, a la vegada, l’obesitat durant la infància i l’estigma associat a l’excés de pes, pot provocar desequilibris en el benestar emocional dels nens i les nenes, com ansietat, baixa autoestima, depressió, insatisfacció corporal i TCA (Trastorns de la Conducta Alimentària).

3. Factors de l’entorn que afecten l’estil de vida

El context sociocultural i econòmic, així com els entorns on creixen els nens també tenen una gran influència pel que fa a l’accés a un estil de vida saludable.

Per una banda, el sistema alimentari influeix en la disponibilitat i l’accés a productes més o menys saludables, així com en les preferències dels nens i nenes. A Espanya, el consum de fruites i de verdures, llegums i productes frescos ha disminuït en les últimes dècades. Per contra, ha augmentat el consum d’aliments processats, que contenen més sucres, sal, greixos i que tenen un menor contingut en proteïna, fibra i altres nutrients essencials.

El sistema d’oci i esport, també té molta importància, ja que determina l’accés dels nens a espais i rutines en què fer activitat física, així com la pràctica d’esport o oci actiu.

Finalment, el sistema sociocultural influeix, principalment, en el temps i els recursos que els infants i les famílies tenen per dedicar a activitats saludables, al descans i al benestar.

L’ús elevat de les pantalles

La tecnologia ocupa un espai molt important en la societat i té cada cop més presència en la vida quotidiana dels nens i nenes, des que són ben petits. Un estudi recent, dut a terme per UNICEF, relaciona l’ús generalitzat i intensiu d’Internet, amb un impacte negatiu per a la seva salut física (sedentarisme) i també per a la salut mental i social.

La contaminació i el canvi climàtic

D’acord amb diferents estudis internacionals, existeix una relació entre la contaminació, el trànsit i el soroll amb l’obesitat infantil. Segons expliquen, la contaminació de l’aire podria alterar els mecanismes que originen l’obesitat. El soroll, en canvi, podria influir en la qualitat del descans i en l’augment de les hormones que es generen amb l’estrès, que són dos factors de risc.

L’equip de Trèvol Salut ens mostra el seu punt de vista sobre aquesta problemàtica i ens dóna algunes recomanacions perquè els més petits crèixin saludables:

  1. És molt important donar un bon exemple als infants. Els nens estan molt influenciats pel que veuen a casa, a l’escola, a les xarxes socials… Així doncs, hem d’intentar portar un estil de vida saludable que els ajudi a créixer amb uns bons hàbits. Igualment, és important tenir en compte la part emocional, per evitar que els nens tinguin dependència del menjar. Cal que vegin els aliments com energia i no com un premi o una recompensa.
  2. Cal que l’activitat física formi part del dia a dia dels nens. Per exemple, es poden canviar alguns desplaçaments en cotxe per trajectes a peu o en bici, anar per les escales en comptes d’agafar l’ascensor, etc.
  3. És necessari que els pares vegin el problema que suposa l’ús elevat de pantalles i el sedentarisme per als nens. Seria recomanable limitar el seu ús i incentivar que els nens facin altres activitats que impliquin exercici físic.

I si necessites idees per als esmorzars o berenars dels teus fills, no et perdis aquest article. Hi trobaràs 4 receptes ben senzilles, ràpides i nutritives per portar a l’escola!