Infantil
Curs Horari
De 8 a 10 anys A escollir un dia i una hora de dil a div entre les 18h i les 22h
De 8 a 10 anys A escollir dos dies i una hora de dil a div entre les 18h i les 22h
De 8 a 10 anys A escollir una hora el dissabte entre les 9h i les 13h
D'11 a 13 anys A escollir un dia i una hora de dil a div entre les 18h i les 22h
D'11 a 13 anys A escollir dos dies i una hora de dil a div entre les 18h i les 22h
D'11 a 13 anys A escollir una hora el dissabte entre les 9h i les 13h
De 14 a 16 anys A escollir un dia i una hora de dil a div entre les 18h i les 22h
De 14 a 16 anys A escollir dos dies i una hora de dil a div entre les 18h i les 22h
De 14 a 16 anys A escollir una hora el dissabte entre les 9h i les 13h