Adult
Curs Horari
Iniciació A escollir un dia i una hora de dil a div entre les 18h i les 22h
Iniciació A escollir dos dies i una hora de dil a div entre les 18h i les 22h
Iniciació A escollir una hora el dissabte entre les 9h i les 13h
Perfeccionament A escollir un dia i una hora de dil a div entre les 18h i les 22h
Perfeccionament A escollir dos dies i una hora de dil a div entre les 18h i les 22h
Perfeccionament A escollir una hora el dissabte entre les 9h i les 13h